browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Úvod

Společnost AXICIA s. r. o. na jaře 2014 zahájila stavbu stadionu pro vodní lyžování I. etapa – vodní plocha. V rámci zemních prací této stavby vzniká velké množství materiálu, které vhodným zpracováním a zatříděním lze použít na stavbách v blízkém i dalekém okolí.

Společnost AXICIA s. r. o. se proto rozhodla tento materiál zcertifikovat a nabízet k prodeji. Dne 9. 6. 2014 byl na materiál vydán certifikát SŘV – viz. certifikáty

Naše provozovna se nachází mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem, v blízkosti jezera Kopa. Kamenivo si společnost sama těží a zpracovává. Na pískovně probíhá také konečná nakládka prodaného písku. V případě potřeby zajistíme i dovoz písku.

V listopadu 2011 společnost AXICIA s.r.o. úspěšně získala certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007.

Společnost Axicia čerpá dotaci z operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Program se jmenuje: Úspory energie.
Projekt se jmenuje: Výměna technologického zařízení pro třídění vytěženého materiálu

Nově přijímáme některé druhy odpadů viz. ceník

Informace o zpracování osobních údajů


Pískovna Kopa nabízí prodej kameniva přírodního drobného nepraného (písku). Písek si společnost Pískovna Kopa sama těží a zpracovává. Provozovna se nachází u Mělníka, mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem. V případě potřeby Vám písek dovezeme až domů. Pískovna Kopa © 2014