browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ceník

Ceny Kameniva

platný od 10. 6. 2014

 

Název Frakce Norma Cena za tunu Cena s DPH
Kamenivo přírodní drobné neprané tříděné (písek) 0/4 ČSN EN 12620: 2002 + A1: 2008
ČSN EN 13139: 2002/AC: 2004
ČSN EN 13242 2002 + A1: 2007
100,- 121,-
Kamenivo přírodní drobné neprané netříděné (zásyp) 70,-  85,-
Zahradní zemina tříděná 180,-  218,-

 

V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO VZTAHU CENY DOHODOU

V případě potřeby zajistíme dopravu písku

 

Normy kameniva:

  • ČSN EN 13139: 2002/AC: 2004 – Kamenivo pro malty
  • ČSN EN 12620: 2002 + A1: 2008 – Kamenivo do betonu
  • ČSN EN 13242 2002 + A1: 2007 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Pískovna Kopa nabízí prodej kameniva přírodního drobného nepraného (písku). Písek si společnost Pískovna Kopa sama těží a zpracovává. Provozovna se nachází u Mělníka, mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem. V případě potřeby Vám písek dovezeme až domů. Pískovna Kopa © 2014