browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.
Pískovna Kopa nabízí prodej kameniva přírodního drobného nepraného (písku). Písek si společnost Pískovna Kopa sama těží a zpracovává. Provozovna se nachází u Mělníka, mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem. V případě potřeby Vám písek dovezeme až domů. Pískovna Kopa © 2014