browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ceník

Ceny Kameniva

platný od 1. 1. 2022

 

Název Frakce Norma Cena za tunu Cena s DPH
Zahradní zemina tříděná     280,-  339,-
Kamenivo přírodní drobné neprané tříděné (písek) 0/4 ČSN EN 12620: 2002 + A1: 2008
ČSN EN 13139: 2002/AC: 2004
ČSN EN 13242 2002 + A1: 2007
180,- 219,-
Písek s příměsí jílu     20,-  24,-

Normy kameniva:

  • ČSN EN 13139: 2002/AC: 2004 – Kamenivo pro malty
  • ČSN EN 12620: 2002 + A1: 2008 – Kamenivo do betonu
  • ČSN EN 13242 2002 + A1: 2007 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

V případě potřeby zajistíme dopravu.

 

Ceny uložení

platný od 1. 1. 2022

 

Všechen odebraný materiál bude použit k dalšímu využití (recyklaci), a proto je nutné si každý závoz před zahájením osobně odsouhlasit a potvrdit. Konkrétní jednotková cena se určuje na základě dohody mezi odběratelem a dodavatelem. Bez odsouhlasení materiálu a ceny odběratelem nesmí být žádný návoz zahájen. Více info po telefonu.

ULOŽENÍ ODPADŮ Kód odpadu   Cena m³ bez DPH  
Zemina a kamení 170504   40 – 160,-/m³
Štěrk ze železničního svršku 170508   dle dohody
Odpadní štěrk a kamenivo 010408   dle dohody

Dodavatel odpadu musí vyplnit formulář základního popisu odpadu a předložit výsledky testů podle přílohy 10.1 a 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. v platném znění.

V případě potřeby zajistíme dopravu.

 


Pískovna Kopa nabízí prodej kameniva přírodního drobného nepraného (písku). Písek si společnost Pískovna Kopa sama těží a zpracovává. Provozovna se nachází u Mělníka, mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem. V případě potřeby Vám písek dovezeme až domů. Pískovna Kopa © 2014